Γενικά

Οι καταναλωτές αγροτικών προϊόντων έχουν πάντα την τάση, να αναζητούν και να επιλέγουν αγροτικά προϊόντα, με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, επιλέγουν, εμπιστεύονται και «επιβραβεύουν μέσω της σταθερής προτίμησής τους» αγροτικά προϊόντα, με ταυτότητα και ξεχωριστή φήμη, τα οποία διατηρούν την μοναδικότητα τους και διακρίνονται για την ποιότητα τους. Προϊόντα, που ο τρόπος ή ο τόπος παραγωγής τους, τους προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προστιθέμενη αξία.

Προκειμένου να προστατευτούν και προωθηθούν τα ιδιαίτερα και ποιοτικά αγροτικά προϊόντα κάθε τόπου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε το 1992 σχετικό καθεστώς, ενισχύοντας τα και εξασφαλίζοντας, ότι με τον τρόπο αυτό, οι καταναλωτές θα μπορούν εύκολα να τα διακρίνουν και να τα επιλέγουν μεταξύ άλλων.

Η διάκριση και κατ’ επέκταση η ενίσχυση αφορά:

  • Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Ο.Π. & Π.Γ.Ε.)

Ως Π.Ο.Π. & Π.Γ.Ε. ορίζονται τα προϊόντα με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά που παράγονται με συγκεκριμένο τρόπο και εντός μιας οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.