ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ Αυγά

Τα βιολογικά αυγά προέρχονται από πουλερικά που τρέφονται αποκλειστικά και µόνο µε βιολογικές τροφές και µεγαλώνουν σε πιστοποιηµένα, βιολογικά αγροκτήµατα ή στην ύπαιθρο, έχοντας τη δυνατότητα να κινούνται ελεύθερα και δεν τους χορηγούνται ορµόνες ή φαρµακευτικές αγωγές ώστε να µεταφέρονται στα αυγά.


Με βάση τον κωδικό που αναγράφεται στα συσκευασµένα / τυποποιηµένα αυγά, οι καταναλωτές, µπορούν να γνωρίζουν την προέλευση τους και αν αυτά είναι προϊόν βιολογικής ή συµβατικής πτηνοτροφίας. Ο πρώτος χαρακτήρας που αναγράφεται στον κωδικό ενός τυποποιηµένου αυγού, αντιστοιχεί στο τρόπο παραγωγής του προϊόντος.

Στα βιολογικά αυγά, ο χαρακτήρας αυτός είναι το µηδέν (0). Οι υπόλοιποι χαρακτήρες του κωδικού, παραπέµπουν στην χώρα και την µονάδα παραγωγής, το θάλαµο παραγωγής και τον κωδικό παρτίδας.