ΝΩΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ κρέας (πουλερικών)

Στη βιολογική πτηνοτροφία, η διατροφή και οι συνθήκες διαβίωσης των πτηνών είναι από τα κυριότερα ζητήµατα της παραγωγικής διαδικασίας.

Εφαρµόζονται πολύ συγκεκριµένοι και αυστηροί κανόνες, σχετικά µε την προέλευση των πτηνών, την ελεύθερη βόσκηση, τις ζωοτροφές που καταναλώνουν και τις κτηνιατρικές αγωγές τους.


Τα πουλερικά που προορίζονται για βιολογική πτηνοτροφία µεγαλώνουν έχοντας πρόσβαση σε ανοιχτούς, υπαίθριους χώρους, προκειµένου να κινούνται ελεύθερα. Τρέφονται µε υψηλής ποιότητας βιολογικές ζωοτροφές, ενώ χρειάζεται διπλάσιος χρόνος, µέχρι το κρέας τους να φτάσει στην κατανάλωση, σε σχέση µε τη συµβατική πτηνοτροφία. Η χρήση χηµικών κτηνιατρικών φαρµάκων, ορµονών και αντιβιοτικών απαγορεύονται.