ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Ελαιόλαδο

Παράγεται από ελαιώνες βιολογικής καλλιέργειας, έχει εξαιρετική γεύση και υψηλή διατροφική αξία.

65%
35.000.000 ελαιοδέντρα καλύπτουν το 65% της γεωργικής έκτασης του νησιού

Όλη η διαδικασία, από την καλλιέργεια της ελιάς µέχρι και την παραγωγή του τελικού προϊόντος, ελέγχεται από Οργανισµούς Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών προϊόντων.

Σήµερα, το ποσοστό των βιοκαλλιεργητών συνεχώς αυξάνεται, δεδοµένης της ολοένα αυξανόµενης τάσης, στη ζήτηση βιολογικών και εξαιρετικά ποιοτικών - premium - προϊόντων.