ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ Οίνοι

Οι αµπελουργοί, µε γνώµονα το σεβασµό στη φύση και το περιβάλλον, έχουν στραφεί στη βιολογική καλλιέργεια της αµπέλου, η οποία συνεχώς κερδίζει έδαφος.


Για την παραγωγή βιολογικών οίνων, χρησιµοποιούνται στην οινοποίηση σταφύλια που προέρχονται από βιολογικές καλλιέργειες. Η προσθήκη διοξειδίου του θείου κατά τη διάρκεια της οινοποίησης, επιτρέπεται και αποτελεί απαραίτητο συστατικό για την προστασία των κρασιών, χρησιµοποιείται όµως σε µικρότερες ποσότητες, από αυτές που αφορούν στις συµβατικές οινοποιήσεις.