Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης, από τον Απρίλιο του 2017 έθεσε σε εφαρμογή το νέο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα πρόγραμμα, στο οποίο εγκρίθηκε και φέρει τον τίτλο «THE EUROPEAN FOOD MASTERS – TASTE THE AUTHENTIC».

Η καμπάνια αυτή επιδιώκει να ενθαρρύνει την αναγνώριση και εν συνεχεία, την κατανάλωση των Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. και βιολογικών προϊόντων στην εγχώρια αγορά και στην αγορά της Γερμανίας.

Παράλληλα, επικοινωνεί την Ευρωπαϊκή καταγωγή και τα εγγενή χαρακτηριστικά ποιότητας των προϊόντων ως επιχειρήματα για την προώθησή τους από τους επαγγελματίες στη Γερμανική αγορά, γεγονός που στοχεύει στην επίτευξη πωλήσεων.

Η δράση έχει ενωσιακές διαστάσεις, αφού απευθύνεται σε δύο χώρες- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελλάδα και τη Γερμανία.

Από το κεντρικό μήνυμα του προγράμματος «THE EUROPEAN FOOD MASTERS» διαφαίνονται οι Ευρωπαϊκές προδιαγραφές του. Η φράση «TASTE THE AUTHENTIC» παραπέμπει άμεσα στις κατηγορίες των εμβληματικών και κορυφαίων γεωργικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. & ΒΙΟ, με τόπο παραγωγής την Κρήτη.

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2012 και συνιστά μία εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στοχεύει στην ανάδειξη, την προβολή και την προώθηση των ποιοτικών κρητικών προϊόντων. Αποβλέπει στη σύνδεση του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό και τις υπηρεσίες εστίασης και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι, του ευρύτερου επιχειρησιακού και στρατηγικού σχεδιασμού «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων» της Περιφέρειας Κρήτης. Το βασικό πλεονέκτημα του φορέα είναι ο θεσμικός του ρόλος, καθώς λειτουργεί στην υπηρεσία του αγρότη, του μεταποιητή, του εμπόρου, του βιοτέχνη, της τοπικής κοινωνίας και γενικότερα των προϊόντων, εξασφαλίζοντας μια σχέση φερεγγυότητας και σταθερότητας μεταξύ τους.

Πρόγραμμα προβολής ΠΟΠ / ΠΓΕ & Βιολογικών προϊόντωνΚατέβασε το PDF (4ΜΒ)

 

Έντυπο προβολής του προγράμματοςΚατέβασε το PDF (5.5ΜΒ)