Βιολογικά Προϊόντα και Καταναλωτές

Τα βιολογικά γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, έχουν ειδική σήµανση, µε βάση την οποία οι καταναλωτές εύκολα τα διαχωρίζουν και τα επιλέγουν µεταξύ άλλων. Σήµανση η οποία εγγυάται το βιολογικό τρόπο παραγωγής τους.

Κάθε τέτοιο προϊόν, φέρει το Ευρωπαϊκό λογότυπο για τα Βιολογικά προϊόντα και αναγράφει «Προϊόν Βιολογικής Γεωργίας (ή Καλλιέργειας)». Παρεµφερείς σηµάνσεις, όπως «Υγιεινά Προϊόντα» ή «Φυσικά Προϊόντα», δεν έχουν καµία σχέση και κατ’ επέκταση πιστοποίηση.

Το λογότυπο απεικονίζει (σε πράσινο φόντο) το σχήµα ενός φύλλου µε περίγραµµα σχηµατισµένο από τα 12 αστέρια της ΕΕ (“Euro-leaf”) και αποτελεί ένα πολύ απλό και ευδιάκριτο τρόπο για να επιλέξουν οι καταναλωτές τα βιολογικά προϊόντα.

Η σήµανση στο προϊόν, πληροφορεί τον καταναλωτή και για:

  • Την επωνυµία της επιχείρησης ή του προσώπου που παράγει, εµπορεύεται ή/και συσκευάζει το προϊόν
  • Τον εγκεκριµένο Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης, που ελέγχει και πιστοποιεί το βιολογικό προϊόν

Προϊόν Βιολογικής Γεωργίας θεωρείται επίσης και το προϊόν που στην ετικέτα του υπάρχει η ένδειξη «Προϊόν Βιολογικής Γεωργίας Μεταβατικό Στάδιο» (πρόκειται µόνο για προϊόντα φυτικής προέλευσης, που η καλλιέργεια τους βρίσκεται υπό µετατροπή).