Π.Ο.Π - Π.Γ.Ε. & Βιολογικά προιόντα

Π.Ο.Π.

Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης

Τα προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.):

  • Προέρχονται από οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή ή τόπο
  • Τα χαρακτηριστικά τους οφείλονται στο συγκεκριμένο γεωκλιματικό περιβάλλον σε συνδυασμό με τους φυσικούς και τους ανθρώπινους παράγοντες
  • Όλα τα στάδια παραγωγής τους πραγματοποιούνται εντός της περιοχής αυτής
Μάθετε περισσότερα

Π.Γ.Ε.

Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης

Τα προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.):

  • Προέρχονται από μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή
  • Ένα τουλάχιστον από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους ή η φήμη τους οφείλονται στην περιοχή όπου παράγονται
  • Ένα τουλάχιστον από τα στάδια παραγωγής τους, πραγματοποιείται εντός της οριοθετημένης περιοχής
Μάθετε περισσότερα

Βιολογικά προϊόντα

Είναι τα γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα που παράγονται με γνώμονα την αειφορία. Η ζήτηση και η παραγωγή τους συνεχώς αυξάνονται καθώς οι καταναλωτές ολοένα και περισσότερο αναζητούν προϊόντα τα οποία θα ικανοποιούν τις προτιμήσεις τους.

Παράγονται κάτω από αυστηρούς ελέγχους και περιορισμούς, με βασικό στόχο την υγεία του παραγωγού και του καταναλωτή, την προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος και κυρίως την υψηλή διατροφική αξία του προϊόντος.

Στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία χρησιμοποιούνται εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης των ασθενειών και των εχθρών των φυτών και ζώων, ώστε να παραχθούν προϊόντα χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων, χημικών λιπασμάτων και αντιβιοτικών.

Μάθετε περισσότερα